PROFESIONÁLNÍ PROJEKČNÍ A ARCHITEKTONICKÉ SLUŽBY

Projekční a architektonické služby

Nabízime projekční a architektonické služby od studie a vizualizace přes projekty pro územní  rozhodnutí a projekty pro stavební povolení až po prováděcí projekty.

Jednání s úřady

Kromě vypracování projektové dokumentace Vaši stavby nabízime inženýrskou činnost v podobně projednání Vašeho stavebního záměru, zajistění vyjádření všech dotčených orgánů a zabezpečení povolení stavby.

Autorský dozor

Prostřednictvím návštěv stavby vrámci autorského dozoru    zajistíme kontrolu nad dodržováníim projektu stavby v průběhu realizace stavby. 

Technický dozor investora

Vrámci technického dozoru Vám zajistíme, dohled nad dodržovánim kvality provádění Vaši stavby,  nad správnym technoligckým průbehem a  harmonogramem výstavby, a v neposlední řadě nad oprávněnosti a správnosti fakturace. Kromě technické kontroly stavby zajistíme také výber kvalitního zhotovitele za rozumnou cenu.

Poradenství při koupi nemovitostí

Plánujete koupi domu nebo pozemku? Rádi Vám s tým pomůžeme. Poradíme s výběrem lokality, případné možnosti napojení pozemku na technickou infrastrukturu. V případě rodinných domu zhodnotíme stávající stav nemovitosti, stanovíme nutné sanace a rekonstrukce, doporučíme vhotné stavební úpravy, případně vypracujeme orientační výši ceny za stavební úpravy.

Pomoc při kolaudaci stavby

Po zhotovení Vaší stavby zajistíme její řádnou kolaudaci, tj. příprava a organizace kolaudačního řízení, projednání rozsahu potřebných dokladů pro kolaudaci, příprava a organizace prohlídek stavby pro vybrané orgány státní správy, projednání odstraňování případných vad a nedodělků se stavebním úřadem.